Uitgelicht
Opvoedtip: meelopers bij pesten

Opvoedtip: meelopers bij pesten

Opvoedtip: meelopers bij pesten

Als ouder kun je te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest of pest je kind anderen. Maar bij pesten spelen niet alleen de pester en het slachtoffer een rol. Er zijn ook meelopers.

Wat doen meelopers?

Meelopers zijn kinderen die niets doen om het pesten te stoppen. Ze lachen om wat er met het gepeste kind wordt uitgehaald. Of ze gaan meepesten. Zo versterken ze het succes van de pester. Ook kinderen die niets doen, versterken het pestgedrag. De pester denkt namelijk dat ze het pesten goedkeuren.

Wat kun je doen?

Wanneer je kind thuis vertelt dat een ander kind wordt gepest, is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

  • Laat je kind vertellen wat er precies gebeurt en vraag wat je kind daarvan vindt.
  • Vraag je kind hoe het zelf heeft gereageerd en hoe het het het liefst had willen reageren.
  • Vertel welke gevolgen het pesten voor het slachtoffer heeft.
  • Je kunt samen oplossingen bedenken voor het pestprobleem. Kijk of je je kind kunt stimuleren om het gepeste kind te helpen in plaats van toe te kijken.
  • Vraag op de plek waar het pesten zich afspeelt of ze op de hoogte zijn van het pestgedrag. Veel scholen besteden in hun lesprogramma’s aandacht aan pesten en hebben vaak een coördinator van het pestbeleid.

Nieuwsdatum: donderdag 23 september 2021

Nieuws