Uitgelicht
Alert4You

Alert4You

Met het project Alert4You biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteuning aan pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Soms hebben pedagogisch medewerkers een vraag over de begeleiding van een groep of een kind. Zij kunnen dan een medewerker van Alert4You vragen om in de groep mee te kijken. Op basis daarvan geeft de medewerker van Alert4You tips en adviezen aan de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker kan dan weer op een goede manier verder met de groep of het kind.

Het kan zijn dat een pedagogisch medewerker een vraag heeft over jouw kind. Deze bespreekt dan met jou of je het goed vindt dat een medewerker van Alert4You op de groep komt kijken. Natuurlijk krijg jij, via de pedagogisch medewerker, te horen wat de uitkomsten waren van de observatie en wat het advies is.

Iedere kinderopvang/BSO heeft een vaste contactpersoon bij het project Alert4You.

Jeugdgezondheidszorg

Ook heeft iedere kinderopvang/BSO een contactpersoon bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Als je een vraag hebt over de ontwikkeling, groei of opvoeding van je kind, kun je bij de JGZ-medewerker terecht.

Contact

Als je graag contact wil met de medewerker van Alert4You of de jeugdgezondheidszorg, kun je dit vragen bij de kinderopvang. Zij zorgen dan voor een afspraak.


Nieuwsdatum: dinsdag 28 mei 2024

Nieuws